Wat is Ranov?

Wat is Ranov?

De afkorting RANOV betekent Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet. Deze regeling is ook wel bekend onder de term pardonregeling. Vreemdelingen die vallen onder deze regeling hebben vanaf 15 juni 2007 een verblijfsvergunning en kunnen onder de reguliere voorwaarden een naturalisatieverzoek indienen.

Wat zijn Ranov vergunninghouders?

De RANOV-verblijfsvergunning is bedoeld voor vreemdelingen die voldoen aan de voorwaarden van de pardonregeling uit 2007 (de Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet, RANOV).

Hoeveel kost een naturalisatie?

Naturalisatie kost: voor u alleen: € 945,00. voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1206,00. voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 139,00.

Waar vind je het V-nummer?

Het V-nummer en zaaknummer staan op de brieven van de IND. Het V-nummer staat ook op de achterkant van de verblijfsvergunning of het verblijfsdocument.

Wat gebeurt er als je verblijfsvergunning is verlopen?

Als uw verblijfsvergunning is verlopen, moet u zo snel mogelijk een verlengingsaanvraag indienen. Omdat u de aanvraag indient na het verlopen van uw verblijfsvergunning, krijgt u een mogelijk een verblijfsgat. U kunt dit doen tot een redelijke termijn van 2 jaar na het verlopen van uw vergunning.